شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه موافقتنامه حمل و نقل دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/08/23 لايحه  
1396/02/20 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1396/03/01 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1396/03/08 نامه استمهال  
1396/03/20 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/03/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1396/03/29 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-