شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/01/18 طرح  
1398/03/19 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/03/28 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/03/28 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/03/29 نامه استمهال  
1398/04/12 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 75
1398/06/11 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/06/23 جدول تطبيقي  
1398/06/25 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/06/26 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/06/31 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو  
1398/07/21 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/07/28 جدول تطبيقي  
1398/07/30 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/08/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-