شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در برنامه اندازه‌شناسي آسيا - اقيانوسيه

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/04/11 لايحه  
1398/03/28 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/04/04 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/04/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1398/04/19 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-