شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه حدود و قصاص و مقررات آن

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/12/14 لايحه  
1361/04/09 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/05/20 نامه استمهال  
1361/05/30 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 166
1361/06/03 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1361/06/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1361/07/27 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-