شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مشترك ايمني مديريت سوخت مصرف‌شده و ايمني مديريت پسماند پرتوزا

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/07/30 لايحه  
1398/04/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/05/08 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/05/09 نامه استمهال  
1398/05/15 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/05/19 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله يک  
1398/07/02 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/07/07 جدول تطبيقي  
1398/07/09 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/07/09 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/07/17 نامه استمهال  
1398/07/24 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 3
1398/10/01 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/10/02 نامه دولت  
1398/10/04 جدول تطبيقي  
1398/10/11 نامه استمهال  
1398/10/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله سه اصل 3
1399/02/15 مصوبه مجلس شوراي اسلامي (اصرار بر مصوبه قبلي و ارسال به مجمع تشخيص مصلحت نظام)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-