شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه تأسيس وزارت معادن و فلزات

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/09/22 لايحه  
1360/04/14 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/04/25 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 85
1360/05/04 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1360/05/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1360/05/25 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-