شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه شركت پالايش و پژوهش خون

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1380/05/10 مصوبه هيات وزيران  
1380/07/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1380/07/18 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-