شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح استفساريه بند (هـ) تبصره (12) قانون بودجه سال 1401 كل كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1401/06/30 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1401/07/06 نامه شوراي نگهبان  
1401/07/12 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 73
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-