شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح تنقيح قوانين مالياتي كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/04/14 طرح  
1396/01/30 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1396/02/18 نامه استمهال  
1396/02/19 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1396/02/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1396/03/04 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-