شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 60/299335- 1398/11/12 وزارت صنعت، معدن و تجارت

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1399/04/18 استعلام دیوان عدالت اداري  
1400/02/06 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-