شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه تأمين مبلغ سه ميليارد ريال جهت مصارف ضروري و فوري مخصوصاً كمك به مصدومين و جنگ‌زدگان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/10/25 لايحه  
1359/12/03 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1359/12/05 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1359/12/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1359/12/07 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-