شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه بودجه سال 1401 كل كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1400/12/17 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1400/12/24 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 52 - 110 - 112 - 85 - 138 - 15 - 3 - 53 - 48 - 126
1400/12/28 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1400/12/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-