شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه قرارداد همكاري اقتصادي، علمي و فني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جماهير عربي مردمي سوسياليستي ليبي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/03/04 لايحه  
1361/12/01 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/12/10 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 77
1362/01/07 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-