شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورخ 26/ 11 /1376 كميسيون نظارت بر سازمانهاى صنفى فرخ شهر

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1379/08/05 استعلام دیوان عدالت اداري  
1379/09/15 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
1379/11/16 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-