شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

تذكر ارشادي به رئيس جمهوري وقت مبني بر اجراي اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1363/05/23 تذكر شوراي نگهبانمرحله يک اصل 113
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1363/05/23 جلسه رأي اعتماد  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-