شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص تذكر رئيس جمهور به شوراي نگهبان در مورد مغايرت يكي از قوانين تأييد شده شورا با قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/10/29 استعلام اشخاص  
1359/11/07 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصول 94 - 96
1359/12/09 نامه دولت  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-