شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن تصرفات قرض گيرنده در مورد قرض ربوى

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1362/04/05 استعلام دیوان عدالت اداري  
1362/04/06 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-