شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و دوك‌نشين اعظم لوكزامبورگ

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/03/03 لايحه  
1398/02/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/03/01 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/03/04 نامه استمهال  
1398/03/09 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/03/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1398/03/20 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-