شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص عقد خريد دين ناشي از معاملات واقعي در پاسخ به استعلام بانك مركزي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1385/04/17 نامه بانك مركزي  
1385/05/03 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1385/05/04 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
دستورالعمل اجرايي اعتبار در حسابجاري در قالب خريد دين  
1384/12/07 نامه بانك مركزي به شوراي شوراي پول و اعتبار  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-