شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص صلاحيت مجلس نسبت به تقنين در مورد شوراي عالي انقلاب فرهنگي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1374/05/23 استعلام اشخاص  
1374/06/26 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصل 73
1374/07/15 نامه شوراي عالي انقلاب فرهنگي  
1374/08/16 نامه شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-