شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 رديف (ه‍) آگهي آزمون مشاوره حقوقي و وكالت دادگستري سال 1396

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/12/20 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/03/02 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/03/05 گزارش کارشناسی  
1397/09/10 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1397/11/09 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-