شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي آن

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1382/04/08 لايحه  
1382/04/10 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1382/04/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1382/04/23 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-