شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح ايجاد مناطق ويژه اقتصادي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/09/26 طرح  
1398/09/26 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/10/11 نامه استمهال  
1398/10/18 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 75 - 85
1398/11/01 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/11/06 جدول تطبيقي  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-