شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 نامه شماره 605/12-1398/5/26 معاون قضايي دادگستري كل استان تهران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/11/26 استعلام دیوان عدالت اداري  
1400/06/02 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-