شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1399/08/03 لايحه  
1399/08/27 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1399/09/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1399/09/13 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-