شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها نسبت به اراضي موقوفه

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1378/03/19 نامه سازمان اوقاف و امور خيريه  
1378/03/30 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-