شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1391/09/19 استفساريه  
1391/12/23 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصل 75
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1390/10/11 نامه رئيس جمهور به هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قوا  
1391/06/20 نامه رئيس جمهور به هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قوا  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-