شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه حمايت قضائي و بيمه‌اي از مأموران يگان حفاظت دستگاه‌هاي اجرايي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/02/14 لايحه  
1398/04/03 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/04/11 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/04/11 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/04/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 75
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-