شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه حمايت قضائي و بيمه‌اي از مأموران يگان حفاظت محيط زيست و جنگل‌باني

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/02/14 لايحه  
1398/04/03 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/04/11 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/04/11 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/04/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 75
1398/11/01 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/11/07 جدول تطبيقي  
1398/11/26 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 75
1399/02/23 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1399/03/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-