شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه ارجاع اختلافات ناشي از اجراء و فسخ قراردادهاي منعقده في‌مابين سازمان سابق غله و قند و شكر و چاي كشور (سازمان كل غله كشور) و شركت‌هاي كمانديت گزلشافت اينداستري بونورد (آلمان غربي) و ردلرگرين سايلوز ليميتد (انگليسي)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/03/17 لايحه  
1360/03/18 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1360/03/19 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/03/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/03/20 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-