شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح آزادسازي عرصه قلعه تاريخي فلك‌الافلاك شهر خرم‌آباد و تحويل آن به سازمان ميراث فرهنگي كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1381/05/07 طرح  
1382/05/28 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1382/06/09 نامه استمهال  
1382/06/18 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله يک  
1382/07/23 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1382/07/25 جدول تطبيقي  
1382/08/01 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو  
1382/09/19 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1382/09/21 جدول تطبيقي  
1382/09/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
1382/10/08 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-