شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح اصلاح بند (الف) ماده (103) قانون مديريت خدمات كشوري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/06/21 طرح  
1395/11/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1395/12/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1395/12/15 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-