شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه برقراري حقوق وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه عائله تحت تكفل جانبازان و شهداي انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و پرداخت حقوق و مزاياي مجروحين جنگ تحميلي و انقلاب اسلامي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/02/21 لايحه  
1361/11/25 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/12/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/12/08 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-