شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 مصوبه شماره 64 مورخ 1393/2/25 و بند 3 مصوبه شماره 66 مورخ 1393/3/10 شوراي شهر سنگان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/01/23 استعلام دیوان عدالت اداري  
1396/03/16 گزارش کارشناسی  
1396/04/11 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/04/18 نظر شوراي نگهبان (ساير)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-