شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 46834/ت5424هـ مورخ 1396/4/24 هيأت وزيران در خصوص سقف تعرفه‌هاي خدمات تشخيص و درماني در بخش خصوصي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/03/12 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/04/19 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/04/31 گزارش کارشناسی  
1397/05/22 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-