شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح نحوه تشكيل و فعاليت تشكل‌هاي صنفي-تخصصي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1401/05/05 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1401/05/30 نامه استمهال  
1401/06/05 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 15 - 60 - 3
1401/07/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1401/08/08 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله دو  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-