شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص انتشار اوراق قرضه ارزي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1379/12/28 نامه هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس شوراي اسلامي  
1380/04/05 نامه شوراي نگهبان  
1380/11/06 نامه هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس شوراي اسلامي  
1380/11/24 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1380/06/25 مصوبات هيئت وزيران  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-