شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/10/13 طرح  
1399/02/31 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1399/03/13 نامه استمهال  
1399/03/26 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 75 - 85 - 138 - 158
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-