شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست جمهوري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1399/09/21 طرح  
1399/10/21 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1399/11/01 نامه استمهال  
1399/11/13 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 115 - 99 - 110 - 3
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-