شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص ملكيت معادن

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1371/09/30 نامه قوه قضائيه  
1371/10/22 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1366/07/07 ماده 2 قانون نفت مصوب 7 /7/ 66  
1366/07/21 نامه شوراي نگهبان به رهبري  
1366/08/02 نامه امام خميني(ره)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-