شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه سازمان صنايع هوافضاي نيروهاي مسلح

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1392/03/01 مصوبه هيات وزيران  
1392/04/25 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1392/04/26 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1392/05/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-