شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 7 مصوبه شماره 845 شوراي اسلامي شهر سيرجان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDFWord
1396/06/15 استعلام دیوان عدالت اداري  
1396/07/05 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/07/18 گزارش کارشناسی  
1396/07/24 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
1396/11/24 رأی دیوان عدالت اداري  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>  
<<< عناوين مرتبط >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-