شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح قانوني تعيين سرپرستي وزارتخانه‌هاي بي‌وزير

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/12/06 طرح  
1359/12/17 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1359/12/20 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1359/12/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1359/12/21 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-