شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح استفساريه بند (ج) ماده (112) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/02/29 طرح  
1398/11/06 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/11/09 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 73
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-