شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 10 ماده 18 تعرفه عوارض محلي سال 1397 و تبصره 9 ماده 18 تعرفه عوارض محلي سال 1398 در خصوص اخذ حق مشرفيت

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/03/25 استعلام دیوان عدالت اداري  
1398/08/11 گزارش کارشناسی  
1399/03/11 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-