شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص خسارت تاخير تاديه در قراردادهاي بانكي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/02/06 نامه بانك مركزي  
1361/04/08 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
1361/11/28 نامه بانك مركزي  
1361/12/11 نامه شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1365/02/17 تذكر شوراي نگهبان به بانك مركزي درخصوص مغايرت اخذ خسارت تاخير تاديه توسط بانك ها با شرع  
1368/12/13 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-