شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل هشتاد و ششم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1380/10/09 استفساريه  
1380/10/20 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصل 86
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1380/07/22 مكاتبات قوه قضائيه درخصوص موضوع  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-