شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه موافقتنامه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/05/02 لايحه  
1395/09/03 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1395/09/22 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1395/09/24 نامه استمهال  
1395/10/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1395/10/07 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-