شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه شركت‌هاي عمران شهرهاي جديد انديشه، بهارستان، بينالود، علوي، گلبهار، عاليشهر، تيس، پرديس، پرند، فولادشهر، مجلسي، رامين، هشتگرد، سهند، صدرا، رامشار و مهاجران(اميركبير)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/05/14 مصوبه هيات وزيران  
1397/07/10 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/08/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1397/08/06 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1397/8/6 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-