شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح الحاق دو تبصره به قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 1361/02/14 مجلس شوراي اسلامي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/07/12 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/07/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/08/09 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-