شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن تصويب‌نامه‏هاى شماره 52166 مورخ 1377/8/11 و 52373 مورخ 1377/8/11 هيئت وزيران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1378/05/23 استعلام دیوان عدالت اداري  
1378/07/10 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1378/09/21 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-